Termín a předběžný program členské schůze 2021

Členská schůze bude 28. 11. 2021 od 9 hodin. V případě, že to vládní opatření dovolí.
Na schůzi bude přednesena rámcová zpráva o činnosti ZO za rok 2021. Dále se budou řešit běžné organizační záležitosti včetně plateb čl. příspěvků a léčiva. Dotace 1.D. bude vyplacena ihned po obdržení finančních prostředků od sekretariátu RV ČSV, z.s., které zašle až po porovnání údajů SZIF a ČMSCH. Předpoklad je, že by vše mělo proběhnout do 31. 1. 2022.
Po schůzi se plánuje přednáška Mgr. Mariana Solčanského na téma „Zootechnika včelstev, tj. ošetřování včelstev a anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné“. Bude to dokončení minulé přednášky.
Podrobný program a pozvánka bude včas publikována.