Historie spolku

Minulé století přinášelo zakládání různých spolků. Bylo tomu tak i u chovatelů včel. Brzy si uvědomili, že kvalitu a zkušenosti z jejich chovu, uplatňování nových nápadů a poznatků, mohou uskutečňovat jen tehdy, budou-li se sdružovat. První český včelařský spolek byl založen již v roce 1847 v Třeboni. Ten ale po 12 letech zanikl. Druhý byl Spolek včelařů moravských v Brně. Třetí spolek včelařů byl založen v Chrudimi roku 1864.

I v našem městečku a jeho okolí byli občané, kteří včely chovali. Ti byli organizováni v čáslavském spolku,který byl jediným v našem okolí.
Po neshodách, které v něm v roce 1934 vznikly, bylo rozhodnuto zahájit přípravné práce na založení samostatného včelařského spolku pro Ronov a okolí. Byl navržen prozatímní výbor, který se sešel 17. července 1935 a pověřil pana Františka Vraného, řídícího učitele z Bousova, Josefa Zemka, dílovedoucího z Ronova a Josefa Duse, cukráře z Ronova, aby zahájili definitivní přípravné a organizační práce k jeho založení. Dalšími členy přípravného výboru byli:

Rudolf Doubrava, rolník z Ronova
Stanislav Kosina, obchodník z Ronova
Josef Vávra, rolník z Ronova
Josef Němec, malíř pokojů z Ronova
Gustav Čuda, rolník z Ronova
Jaroslav Navrátil, rolník z Mladotic
Josef Jarolím, holič z Třemošnice
Josef Radkiewicz, hajný ze Lhotky.

Bylo rozhodnuto bez prodlení svolat Ustavující členskou schůzi.Ta se uskutečnila 22. listopadu 1936 v hostinci „ U Dusů“ v Ronově na náměstí.
Zúčastnilo se jí 42 členů, kteří jednohlasně schválili založení samostatného Včelařského spolku pro Ronov a okolí, stanovy, organizační a jednací řád.
Ustavili první výbor, do jehož čela zvolili:


předsedu – Františka Vraného, řídícího učitele z Bousova
místopředsedu – Stanislava Kosinu, obchodníka z Ronova
jednatele – Josefa Duse, cukráře a hostinského z Ronova
pokladníka – Josefa Vávru, rolníka z Ronova
hospodáře – Josefa Zemka, dílovedoucího z Ronova
a členy výboru – Josefa Němce, malíře pokojů z Ronova
Ladislava Kořínka, zahradníka ze Žlebů
Karla Soukupa, kominíka ze Žlebů
Františka Šmída, rolníka z Licoměřic
Antonína Lebdušku, rolníka ze Závratce
Josefa Radkiewicze, hajného ze Lhotky
Josefa Štajnera, rolníka z Lipovce
Jaroslava Navrátila, rolníka z Mladotic
a Karla Vraného, rolníka ze Žlebské Lhotky

Jako revizoři účtů byli zvoleni: Stanislav Petržilka z Kněžic a František Šmíd z Ronova


Z projevu k 80-ti letému výročí založení ZO ČSV, z.s., V Ronově nad Dubravou.


Antonín Podhájecký

předseda ZO ČSV, z.s.

Ronov nad Doubravou