Placení příspěvků a léčiva – 2023

Placení členských příspěvků na rok 2024

Člen naší ZO ČSV, z. s., Ronov n. D. platí:

Pro ČSV:

600 Kč/člena

4 Kč/včelstvo

Pro ZO:

200 Kč/člena

Celkem platí 800 Kč + 4 Kč/počet včelstev

Registrovaný člen u naší ZO platí:

200 Kč – pro naší ZO

Nečlen, o kterého se staráme platí:

400 Kč za léčení, tj. zajištění léčiv, vyšetření vzorků měli aj.

Platba za léčivo za rok 2023

Platba za léčivo:

Letní léčivo se opět platí tak, jak si ho kdo objednal a odebral. Podzimní léčivo je zase rozpočítáno na počet zazimovaných včelstev včelaře, který s námi na podzim léčí. 

Celkovou částku k zaplacení léčiva se dozvíte u svého důvěrníka. 

Při placení k členským příspěvkům hned připočtěte platbu za léčivo. 

Všichni raději zaplaťte celkovou částku převodem na náš účet: 

ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, č. ú. 225144339/0300

Pokud nejste majitelem účtu, připište jméno včelaře pro lehčí identifikaci pokladníkem.

Platit můžete také hotově na členské schůzi dne 19. 11. 2023, případně přes svého důvěrníka. Schůze bude poslední termín k zaplacení. Pokud ale chcete přesto platit hotově na členské schůzi, musíte mít částku k placení přesně! Pokladník nebude mít drobné na vracení!