Zajímavé odkazy

Český svaz včelařů
Státní veterinární správa
Krajská veterinární správa Pardubice
VÚV – Výzkumný ústav včelařský Dol
SOUV Nasavrky – Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky
SOUV Nasavrky VVC – SOUV-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Mapové výstupy SVS – vyhledání ochraných pasem nákaz i ukončení nařízení SVS
https://eagri.cz/HlaseniVcely – Zaslání hlášení prostřednictvím www
Českomoravská společnost chovatelů – veškeré informace k evidenci včelstev a včelařů