Výroční členská schůze 4.2.2024

Dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Ronov nad Doubravou, která se koná dne 4. února 2024 od 9.30 hodin v Club Hotelu Třemošnice.

Program:

1/ Zahájení
2/ Schválení programu, volba zapisovatele
3/ Volba mandátové a návrhové komise
4/ Zpráva o činnosti ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
5/ Zpráva o hospodaření ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
6/ Zpráva kontrolní komise ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
7/ Zpráva mandátové komise
8/ Návrh plánu práce ZO ČSV, z.s., na rok 2024
9/ Návrh rozpočtu ZO ČSV, z.s., na rok 2024
10/ Schválení příspěvků na činnost ZO ČSV, z.s., na rok 2024
11/ Schválení finančních náhrad členům výboru a důvěrníkům ZO ČSV, z.s., na rok 2024
12/ Diskuse
13/ Schválení usnesení z VČS
14/ Závěr schůze
15/ Oběd od 11.00 hod. – 11.30 hod


UPOZORNĚNÍ VČELAŘŮM!
Směsný vzorek úlové měli odeberte tak, aby byl minimálně za 30 kalendářních dnů.
Vzorek musí být z celého dna úlu, suchý, bez nečistot a mrtvolek včel.
Celé množství vsypte do papírových tubusů, které označte: jménem a adresou včelaře, stanovištěm, (pokud je jiné než adresa),
registračním číslem chovatele, registračním číslem stanoviště, a hlavně celkovým počtem včelstev z kterých byla měl odebrána.
Čísla nekroužkovat. V kroužku bude přidělené číslo vzorku.
Tubusy vložte do papírového sáčku, který označte stejně, jako tubusy.
Kdo nebude mít vzorek správně označený, bude mu vrácen!
Vše uzavřete tak, aby se měl nevysypala, ale nesponkovat a nepřelepovat!!!
Z každého očíslovaného stanoviště musí být za včelaře zvlášť samostatný vzorek v sáčku! Dostane samostatné číslo!
Směsný vzorek odevzdejte místnímu důvěrníkovi nebo přímo jednateli nejpozději do termínu výroční členské schůze.
Kdo neodevzdá měl, léčí včely na jaře!
Zbylé tubusy vraťte zvlášť hned při odevzdávání vzorků!
Výše uvedené platí i pro nečleny ZO a registrované včelaře!