Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem

Na stránku Zajímavé odkazy jsme vám přidali odkaz na mapové výstupy ohnisek nákaz včel i s ochrannými pásmy

Informace ke vzniku a zániku ochraných pásem:
Doba platnosti Nařízeních SVS (trvání OP) je stanovena na dobu 1 roku, pak automaticky zaniká OP. Během roku však mohou vzniknout nová OP, která překrývají OP, která by jinak po roce zanikla. V takovém případě dané území přetrvává v OP na základě novějšího Nařízení SVS. Proto je nutné sledovat úřední desku KVS a nejlépe se přímo informovat na  jednotlivých inspektorátech KVS.