Informace pro včelaře z KVS na rok 2021

Mor včelího plodu

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

Ochranná pásma ukončená v roce 2019 na území okresu Chrudim neevidujeme.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

Aktuální ochranná pásma, ve kterých vzniká povinnost odevzdat zimní úlovou měl k vyšetření na mor včelího plodu dle kódu EpM160 (jeden směsný vzorek může být tvořen zimní úlovou mělí od nejvýše 10 včelstev, termín odevzdání do 15.2.2021):

č.j. SVS/2020/059703-E (Kameničky)

č.j. SVS/2020/121007-E (přesah OP z kraje Vysočina)

Uvedená ochranná pásma se týkají následujících katastrálních území (uvedena tučně):

634476 Filipov

784656 Vojtěchov u Hlinska

758493 Studnice u Hlinska

637084 Hamry u Hlinska

675075 Krouna

784991 Lhoty

658359 Jeníkov u Hlinska

785008 Vortová

662666 Kameničky

639346 Blatno u Hlinska

625337 Dědová

665266 Kladno u Hlinska

761583 Svratouch

736899 Pustá Rybná (okres Svitavy)

č.j. SVS/2020/059703-E (Nové Lhotice)

Uvedené ochranné pásmo se týká následujících katastrálních území (uvedena tučně):

683167 Licibořice

683141 Křižanovice

697079 Petříkovice u Mladoňovic

697044 Deblov

682942 Libkov u Nasavrk

604847 Horní Bezděkov u Bojanova

673706 Polánka

606839 Bojanov

683175 Nové Lhotice

683159 Liboměřice

671461 Hrbokov

671479 Kovářov u Seče

622605 České Lhotice

697087 Pohled u Mladoňovic

Prosím o Vaši kontrolu uvedených katastrálních území, zajištění odběrů vzorků k vyšetření a jejich řádné označení a odevzdání do uvedeného termínu. Děkuji.

Dále stále platí povinnost vyšetřit včelstva na mor včelího plodu v případě přemístění včelstev, nově je v letošním roce povinnost stanovena před přemístěním včel nebo včelstev na vzdálenost větší než
10 km a vyšetření nesmí být starší 4 měsíců
, tato povinnost taktéž vychází z ustanovení Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021, kde je mj. uvedeno:

ExM110 Mor včelího plodu – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:

a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev na vzdálenost větší než 10 km,

b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.

Toto vyšetření je v plné výši hrazeno včelařem.

Varroáza

EpM300 Varroáza

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2021

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí dle kódů ExM310 a ExM330 a dle pravidel stanovených v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“ č. j.: SVS/2019/114754-G

ExM310 Varroáza – předjarní léčebné ošetření

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2021.

ExM330 VARROÁZA – letní ošetření kočujících včelstev

Ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací

Předání vzorků do laboratoře prostřednictvím inspektorátu KVS (v letošním roce je možné odevzdat vzorky pouze v budově KVS SVS pro Pardubický kraj, Husova 1747, Pardubice) prosím avizujte dopředu (dr. Vodrážka – tel. 777783312, dr. Zelenková – tel. 773851059), je třeba, aby bylo vše dobře označeno a rozděleno a nedošlo k nedopatřením s ohledem na pozdější úhradu vyšetření.

V  příloze zasílám kompletní znění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021.

Nakonec bych Vás ráda upozornila, že stále platí povinnost chovatele včel vyžádat si od KVS SVS pro Pardubický kraj Veterinární osvědčení k přesunu včel (včelstev) mimo území kraje.

S pozdravem

MVDr. Gabriela Zelenková

veterinární inspektor – odborný rada