Placení příspěvků, dotace 1. D., a sběr měli v roce 2021

Z důvodu karantény na covid 19 se nebude konat ani VČS dne 7. února 2021.  Z tohoto důvodu se výbor ZO dohodl, jak budeme vše řešit.  Pokud by byla nějaká změna, dali bychom všem včelařům včas vědět. 

Placení členských příspěvků:

Pokladník zaplatil členské příspěvky za všechny naše členy pro ČSV, z.s., na rok 2021 z účtu ZO. Naštěstí máme na účtu dostatek financí. Členské příspěvky musejí být tentokrát uhrazeny nejdéle do konce ledna 2021. Zaplaceno bylo za všechny členy, kteří nepodali do konce minulého roku písemnou žádost o ukončení členství.

Vyplácení dotace 1. D.:

Členové vyplní plnou moc na svého důvěrníka, který všem vyzvedne dotaci 1. D., u pokladníka a předá ji včelařům. Musíme vyplatit všechny dotace!

Z této částky budou zpětně strženy příspěvky pro ČSV a naší ZO. Dotaci dostávají pouze naši řádní členové, kteří o dotaci požádali. Nedostávají ji registrovaní včelaři a nečlenové. Tito včelaři zaplatí příspěvky pro naší ZO buď přímo pokladníkovi, např. bankovním převodem, nebo po dohodě svému důvěrníkovi. Částka k placení se dá předem zjistit. 

Stejné platí i pro včelaře, kteří mají malý počet včelstev a budou ještě příspěvky doplácet. Výše dotace není ještě známa.

Plné moci pro žádající včelaře vytiskne předseda ZO a důvěrníci si je u něj vyzvednou.

Při placení na účet: 

číslo účtu naší ZO: 225144339/0300 

Jako variabilní symbol použijte své číslo chovatele. Pro přehlednost můžete do poznámky napsat své jméno a příjmení. 

Sběr měli:

Důvěrníci předají tubusy a sáčky na vyšetření měli všem včelařům. Na konci ledna 2021 důvěrníci měl od včelařů vyberou, zkontrolují správnost zabalení a popsání a odevzdají nejdéle do 5. února 2021 jednatelovi! Jednatel zkontroluje kompletnost a s předsedou vyhotoví seznam vzorků. 

Předseda zajistí odvoz vzorků na KVS k vyšetření.  

UPOZORNĚNÍ VČELAŘŮM!

Směsný vzorek úlové měli odeberte tak, aby byl za 30 kalendářních dnů. 

Vzorek musí být z celého dna úlu, suchý, bez nečistot a mrtvolek včel. 

Celé množství vsypte do papírových tubusů, které označte:

 jménem, adresou včelaře, stanovištěm, (pokud je jiné než adresa), registračním číslem chovatele, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Víčka nepopisovat! 

Tubusy vložte do papírového sáčku, který označíte stejně! 

Vše uzavřete tak, aby se měl nevysypala, ale nepřelepovat!

Směsný vzorek odevzdejte místnímu důvěrníkovi. Nepoužité tubusy vraťte hned při odevzdávání vzorků důvěrníkovi. Jeden stojí 20 Kč.

Výše uvedené platí i pro nečleny ZO a registrované včelaře! 

Za výbor ZO ČSV, z.s.,

Ronov nad Doubravou

předseda 

Antonín Podhájecký