VČS 7. 2. 2021 je z důvodu pandemie covid-19 zrušená – bude uskutečněna per rollam

Vážení přátelé, VČS nejdou podle stanov dělat formou jednání per rollam, avšak novela zákona 191/2020 Sb. s odkazem na nouzový stav tuto formu jednání povoluje. Podmínky jednání pak určuje výbor. Tyto podmínky musí být členům oznámeny v dostatečném předstihu. Použijí se § 652 až 655. Rozhodování per rollam. Bude vám zaslán email, kde bude jasně definován postup.

Rozhodli jsem se udělat VČS touto formou, protože potřebujeme mít schválené hlavně – plán práce, rozpočet a usnesení na tento rok, abychom měli od vás souhlas k další, hlavně finanční činnosti na tento rok. 

Další upozornění:

Dotace 1. D. Výplata 1. D., která byla původně plánovaná na leden se posouvá na únor až březen.  Důvodem je stále ještě velké množství chyb chovatelů v evidenci včel. SZIF stále ještě kontaktuje tyto chovatele v zájmu snížení počtu chyb, aby mohla být dotace vyplacena v maximální výši co nejvíce včelařům. Jakmile dotace přijdou, tak dáme vědět. Vyplácet je budeme přes důvěrníky formou plných mocí.