Výroční členská schůze 6.2.2022

Dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Ronov nad Doubravou, která se koná dne 6. února 2022 od 9.30 hodin v Club Hotelu Třemošnice.

Program:

1/ Zahájení
2/ Schválení programu, volba zapisovatele
3/ Volba mandátové a návrhové komise
4/ Zpráva o činnosti ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
5/ Zpráva o hospodaření ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
6/ Zpráva kontrolní komise ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
7/ Zpráva mandátové komise
8/ Návrh plánu práce ZO ČSV, z.s., na rok 2022
9/ Návrh rozpočtu ZO ČSV, z.s., na rok 2022
10/ Schválení příspěvků na činnost ZO ČSV, z.s., na rok 2022
11/ Schválení finančních náhrad členům výboru a důvěrníkům ZO ČSV, z.s., na rok 2022
12/ Diskuse
13/ Schválení usnesení z VČS
14/ Závěr schůze
15/ Oběd od 11.00 hod. – 11.30 hod