Termín a předběžný program členské schůze 2022

Členská schůze bude 20. 11. 2022 od 9 hodin.
Na schůzi bude přednesena rámcová zpráva o činnosti ZO za rok 2022. Dále se budou řešit běžné organizační záležitosti. Proběhne platba členských příspěvků a léčiva. Dotace 1.D. bude vyplacena až po obdržení finančních prostředků od sekretariátu RV ČSV, z.s., které je zašle opět až po porovnání údajů SZIF a ČMSCH.
Po schůzi je naplánovaná přednáška Mgr. Mariana Solčanského na téma „Zootechnika včelstev, tj. ošetřování včelstev a anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné“. Bude to dokončení minulé přednášky.
Podrobný program a pozvánka bude včas rozeslána.