Pozvánka na výroční členskou schůzi 2023

Dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Ronov nad Doubravou, která se koná dne 5. února 2023 od 9.30 hodin v Club Hotelu Třemošnice.


Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, volba zapisovatele
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
 5. Zpráva o hospodaření ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
 6. Zpráva kontrolní komise ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Návrh plánu práce ZO ČSV, z.s., na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu ZO ČSV, z.s., na rok 2023
 10. Schválení příspěvků na činnost ZO ČSV, z.s., na rok 2023
 11. Schválení finančních náhrad členům výboru a důvěrníkům ZO ČSV, z.s., na rok 2023
 12. Diskuse
 13. Schválení usnesení z VČS
 14. Závěr schůze
 15. Oběd od 11.00 hod.