Termín a předběžný program členské schůze 2021

Členská schůze bude 28. 11. 2021 od 9 hodin. V případě, že to vládní opatření dovolí.Na schůzi bude přednesena rámcová zpráva o činnosti ZO za rok 2021. Dále se budou řešit běžné organizační záležitosti včetně plateb čl. příspěvků a léčiva. Dotace 1.D. bude vyplacena ihned po obdržení finančních prostředků od sekretariátu RV ČSV, z.s., které…

Číst →

Nová optaření SVS

Nová opatření týkající se MVP, více naleznete na mapových podkladech https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/

Číst →

VČS 7. 2. 2021 je z důvodu pandemie covid-19 zrušená – bude uskutečněna per rollam

Vážení přátelé, VČS nejdou podle stanov dělat formou jednání per rollam, avšak novela zákona 191/2020 Sb. s odkazem na nouzový stav tuto formu jednání povoluje. Podmínky jednání pak určuje výbor. Tyto podmínky musí být členům oznámeny v dostatečném předstihu. Použijí se § 652 až 655. Rozhodování per rollam. Bude vám zaslán email, kde bude jasně definován postup. Rozhodli jsem…

Číst →

Placení příspěvků, dotace 1. D., a sběr měli v roce 2021

Z důvodu karantény na covid 19 se nebude konat ani VČS dne 7. února 2021.  Z tohoto důvodu se výbor ZO dohodl, jak budeme vše řešit.  Pokud by byla nějaká změna, dali bychom všem včelařům včas vědět.  Placení členských příspěvků: Pokladník zaplatil členské příspěvky za všechny naše členy pro ČSV, z.s., na rok 2021 z účtu…

Číst →

Informace pro včelaře z KVS na rok 2021

Mor včelího plodu EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek…

Číst →

Zrušení ochranného pásma moru

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 1. 7. 2019 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/080393-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickémkraji se ukončují. Ukončení platí od 3.8.2020.

Číst →

Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem

Na stránku Zajímavé odkazy jsme vám přidali odkaz na mapové výstupy ohnisek nákaz včel i s ochrannými pásmy Informace ke vzniku a zániku ochraných pásem:Doba platnosti Nařízeních SVS (trvání OP) je stanovena na dobu 1 roku, pak automaticky zaniká OP. Během roku však mohou vzniknout nová OP, která překrývají OP, která by jinak po roce…

Číst →