Členská schůze v listopadu 2023

,,Příští členskou schůzi s odbornou přednáškou plánujeme na 19. listopadu 2023. Schůze bude od 9,00 do 9,30 hodin a přednáška od 9,30 do 12 hodin. Přednáška je domluvena s učitelem včelařství Jaroslavem Burešem na téma: ,,Chov matek a plemenářská práce“. Protože byly letos v některých našich částech velké úhyny včelstev, včelaři by chtěli hlavně slyšet jak tvořit oddělky na…

Číst →

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2023

Dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Ronov nad Doubravou, která se koná dne 5. února 2023 od 9.30 hodin v Club Hotelu Třemošnice. Program: Zahájení Schválení programu, volba zapisovatele Volba mandátové a návrhové komise Zpráva o činnosti ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok Zpráva o hospodaření ZO ČSV,…

Číst →

Termín a předběžný program členské schůze 2022

Členská schůze bude 20. 11. 2022 od 9 hodin.Na schůzi bude přednesena rámcová zpráva o činnosti ZO za rok 2022. Dále se budou řešit běžné organizační záležitosti. Proběhne platba členských příspěvků a léčiva. Dotace 1.D. bude vyplacena až po obdržení finančních prostředků od sekretariátu RV ČSV, z.s., které je zašle opět až po porovnání údajů…

Číst →

Výroční členská schůze 6.2.2022

Dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Ronov nad Doubravou, která se koná dne 6. února 2022 od 9.30 hodin v Club Hotelu Třemošnice. Program: 1/ Zahájení2/ Schválení programu, volba zapisovatele3/ Volba mandátové a návrhové komise4/ Zpráva o činnosti ZO ČSV, z.s., za uplynulý rok5/ Zpráva o hospodaření ZO…

Číst →

Nová optaření SVS

Nová opatření týkající se MVP, více naleznete na mapových podkladech https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/

Číst →

VČS 7. 2. 2021 je z důvodu pandemie covid-19 zrušená – bude uskutečněna per rollam

Vážení přátelé, VČS nejdou podle stanov dělat formou jednání per rollam, avšak novela zákona 191/2020 Sb. s odkazem na nouzový stav tuto formu jednání povoluje. Podmínky jednání pak určuje výbor. Tyto podmínky musí být členům oznámeny v dostatečném předstihu. Použijí se § 652 až 655. Rozhodování per rollam. Bude vám zaslán email, kde bude jasně definován postup. Rozhodli jsem…

Číst →

Placení příspěvků, dotace 1. D., a sběr měli v roce 2021

Z důvodu karantény na covid 19 se nebude konat ani VČS dne 7. února 2021.  Z tohoto důvodu se výbor ZO dohodl, jak budeme vše řešit.  Pokud by byla nějaká změna, dali bychom všem včelařům včas vědět.  Placení členských příspěvků: Pokladník zaplatil členské příspěvky za všechny naše členy pro ČSV, z.s., na rok 2021 z účtu…

Číst →

Informace pro včelaře z KVS na rok 2021

Mor včelího plodu EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek…

Číst →